Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

8111 efa0 500
Reposted fromsofincha sofincha viaSkydelan Skydelan
lululuj
Ile kalorii stracę uciekając od moich problemów?
Reposted fromiinfinity iinfinity viaramoneska ramoneska
1499 98ff 500
Reposted fromochgod ochgod viaiwantmagic iwantmagic
lululuj
2209 7848
Reposted fromkarahippie karahippie viasalami salami
lululuj
5746 2b40
Reposted fromGIFer GIFer viametanoiaa metanoiaa
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

2382 94fa 500
Reposted fromdiner diner viaSkydelan Skydelan
2876 60c3 500
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
5864 24a3 500

lvndscpe:

Skógafoss, Iceland | by Ruslan Valeev

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie.
5733 3303 500
Reposted fromsavatage savatage viaSkydelan Skydelan
lululuj
lululuj
2079 c724
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiwantmagic iwantmagic
lululuj
lululuj

Wydaje mi się, że na świecie są ludzie, którzy tak zostali stworzeni, że nigdy nie będą odczuwać szczęścia. Będą sypiać z pięknymi kobietami o ciałach doprowadzających innych do szaleństwa (bądź absolutnie przystojnymi mężczyznami) i czuć, że im czegoś brakuje.

Będą mieć świetną pracę, która innych doprowadziłaby do kompletnej zazdrości, i będzie im czegoś brakowało. Będą kochani, hołubieni i nigdy nie opuści ich uczucie niedosytu. Będą zawsze analizować zachowania innych, sytuacje, zdarzenia, szukać niewiadomo czego. Myślę, że są tacy ludzie.

Sam taki jestem.

— Pokolenie Ikea
Reposted frombylejaka bylejaka viaSkydelan Skydelan
7910 87f9 500

redlipstickresurrected:

Maegami Mami aka マエガミマミ aka Mae Gami Mami (Japanese, b. Gunma prefecture, Japan) - Illustration for Magazine VERY December issue.

Reposted fromkimik kimik viaiwantmagic iwantmagic

October 10 2017

9326 c74e 500
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
lululuj
1096 7af8
Reposted fromsiseniorita siseniorita viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl