Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

lululuj
3879 5130 500
Reposted fromlittlefool littlefool viametanoiaa metanoiaa
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

lululuj
8746 f041 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapsychoviolet psychoviolet
lululuj
0193 6c53 500
lululuj
5710 50cd 500
lululuj
2223 b898
Reposted fromkarahippie karahippie viapsychoviolet psychoviolet
lululuj
8324 afa2
Reposted fromkarahippie karahippie viaiwantmagic iwantmagic
lululuj
7588 35bd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacalineczka calineczka
1780 ac08 500
Reposted fromochgod ochgod viacalineczka calineczka
lululuj
Z a c z n i j. Tak się czyści zatrutą rzekę. Jeśli się boisz niepowodzenia, zacznij mimo to, a jeśli nie można inaczej, to ponieś klęskę, pozbieraj się i zacznij od nowa. Jeśli znów się nie uda, to co z tego? Zacznij jeszcze raz. To nie porażka powstrzymuje - to niechęć do zaczynania od początku powoduje stagnację. Co z tego, że się boisz? Jeśli się obawiasz, że coś wyskoczy i cię ugryzie, to niech się to wreszcie stanie. Niech twój strach wyjrzy z ciemności i cię ukąsi, żebyś miała to już za sobą i mogła się posuwać dalej. Przezwyciężysz to. Strach minie. Lepiej, żebyś wyszła mu naprzeciw, poczuła go i pokonała, zamiast mieć w nim wieczną wymówkę.
— Clarissa Pinkola Estés, Biegnąca z wilkami
Reposted frompierdolony pierdolony viaiwantmagic iwantmagic
lululuj
5798 15b6
Reposted fromkarahippie karahippie viaiwantmagic iwantmagic
lululuj
8888 242b 500
Reposted fromstrzepy strzepy viametanoiaa metanoiaa

May 11 2017

lululuj
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viasalami salami
lululuj
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
lululuj
3728 8af0
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaramoneska ramoneska

May 10 2017

lululuj
5930 6bf2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaSkydelan Skydelan
lululuj
7163 4951 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSkydelan Skydelan
lululuj
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viaSkydelan Skydelan
lululuj
Doświadczeniem nie jest to, co się człowiekowi przytrafia, lecz to, co on z tym robi. 
— Aldous Huxley
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl