Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

lululuj
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaiwantmagic iwantmagic
lululuj
Wybacz dzisiaj komuś. Któregoś dnia ktoś może wybaczyć tobie.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaknatazs aknatazs
lululuj
5614 7a5d
Reposted fromphilinmotion philinmotion viametanoiaa metanoiaa
lululuj
Rone, Melbourne

lululuj
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaSkydelan Skydelan
lululuj
Reposted fromFlau Flau viaSkydelan Skydelan
lululuj
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viakarmacoma karmacoma
lululuj
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viakarmacoma karmacoma
lululuj
3275 e5c0
Reposted fromskrzacik skrzacik viaiwantmagic iwantmagic
lululuj
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viaSkydelan Skydelan
6632 ed8b 500
Reposted from009 009 viapsychoviolet psychoviolet
7661 074a
Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
8278 ee39 500

patagonia:

Forget the coffee. The best part of waking up is catching the winter sunrise inside a hot spring. 

Submitted by Charley Zheng

Reposted fromerial erial viapsychoviolet psychoviolet
lululuj
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaSkydelan Skydelan
lululuj
lululuj
Mózg jako "musthave" sezonu? Marzenie. Ale za to jakie piękne! Pamiętajcie - myślenie i wiedza nie mają metki. Są za to absolutnie ponadczasowe. I na pewno nie kupicie ich na wyprzedaży w Zarze.
lululuj
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaSkydelan Skydelan
lululuj
8559 7904 500
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaSkydelan Skydelan
lululuj
3367 df48
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
lululuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl