Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

lululuj

Couple Celebrates Geometric Architecture Around the World With Eccentric Photographs
Anna Devis and Daniel Rueda, a couple based in Valencia, Spain plays around with architectural pieces sprawled all across the globe, their photographic series documenting the tales of their travels.
lululuj
To moja okropna wada. Gdy coś przestaje mnie interesować, to albo odchodzę, albo gdy nie mogę, zapadam się w siebie i nie słucham. Nie dopuszczam do siebie bitów informacji, które nic mi nie przyniosą.
— J. L. Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted frompanickiller panickiller viamefir mefir
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viapsychoviolet psychoviolet
lululuj
Reposted frombiru biru viapsychoviolet psychoviolet
lululuj
lululuj
Dawn brings spirit...
lululuj
0697 c005 500
lululuj
9780 26fd 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakarmacoma karmacoma

October 11 2017

8111 efa0 500
Reposted fromsofincha sofincha viaSkydelan Skydelan
lululuj
Ile kalorii stracę uciekając od moich problemów?
Reposted fromiinfinity iinfinity viaramoneska ramoneska
1499 98ff 500
Reposted fromochgod ochgod viaiwantmagic iwantmagic
lululuj
2209 7848
Reposted fromkarahippie karahippie viasalami salami
lululuj
5746 2b40
Reposted fromGIFer GIFer viametanoiaa metanoiaa
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

2382 94fa 500
Reposted fromdiner diner viaSkydelan Skydelan
2876 60c3 500
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromdivi divi viaSkydelan Skydelan
5864 24a3 500

lvndscpe:

Skógafoss, Iceland | by Ruslan Valeev

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaSkydelan Skydelan
Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl